Добре дошли в сайта на д-р Севдалина Ламбова, дм, ревматолог

 

 

 

НОВО! 

Ревматологичният кабинет при МБАЛ "Св. Мина" вече разполага с капиляроскоп - апарат за оценка на микроциркулацията на крайниците.

Капиляроскопското изследване е ключово за изключване на системно ревматично заболяване при прояви на повишена чувствителност към ниски температури /синдром на Рейно/.  

Капиляроскопията е единственият метод за морфологична оценка на капилярите в областта на нокътната гънка. Представлява анализ на най-малките кръвоносни съдове – капилярите в областта на нокътната гънка под увеличение след поставяне на имерсионно масло; неинвазивен е, без дискомфорт за пациента. Капиляроскопията е изследване с ключова роля за диференциране на първичен от вторичен феномен на Рейно. Появата на патологична капиляроскопска находка е с висока предсказваща стойност за развитие на системно заболяване на съединителната тъкан, която е по-висока от тази на положителната проба за антинуклеарни антитела. Пациентите със симптоми на феномен на Рейно подлежат на регулярен клиничен, капиляроскопски, лабораторен и имунологичен контрол. Интервалите на проследяване са средно 6 месеца или по преценка на проследяващия специалист при динамика в състоянието. 

Изследването се провежда от д-р С. Ламбова, която е  първият български ревматолог, който провежда собствени капиляроскопски проучвания в чужбина /Унивeрситета в Гийсен, Клиника по Ревматология в Бад Наухайм - Германия/ и защитава в Германия докторска степен на тема капиляроскопия. Наред с капиляроскопското изследване, при необходимост ще се назначат други необходими изследвания за уточняване на състоянието Ви. 

Час за капиляроскопия - може да запишете на предоставения за контакт моб. тел. Изследването се провежда в Ревматологичен каб. 11, ет. 1, МБАЛ "Св. Мина" - Пловдив.