Добре дошли в сайта на д-р Севдалина Ламбова, дм, ревматолог

 

 

 

        

       Лечебна физкултура при болни с остеоартроза

       

       Приложението на лечебна физкултура при болни с остеоартроза (ОА) е терапевтичен подход с доказана ефективност. От друга страна недостатъчната колаборация между ревматолози и физиотерапевти, липсата на утвърдена система за обучение на пациентите ограничава приложението на лечебната гимнастикаЦелта на лечебната физкултура е да се облекчи болката, да се съхрани и повиши ставната подвижност, мускулната сила като сумарно се повиши функционалния капацитет и се редуцира бъдещата ставна увреда. Механизмите, чрез които лечебната физкултура оказва благоприятно влияние при болните с ОА са: невро-мускулна компонента (повишаване на мускулната сила, проприорецепторната сетивност, ставната стабилност); периставна компонента; вътреставна компонента (инхибиране на процеса на дегенерация на ставния хрущял, антиинфламаторен ефект, подобряване на качествата на ставната течност); повлияване на общото състояние на пациента с редукция на сърдечно-съдовия риск; психологическа компонента. Основните упражнения, които се прилагат са аеробни, аналитични упражнения за мускулна сила (изометрични и изотонични), упражнения за подобряване обема на движение, стречинг упражнения. Препоръчваните схеми на физически тренировки е необходимо да бъдат индивидуализирани в зависимост от възрастта, тежестта на ОА и придружаващите заболявания. Лечебната физкултура има комплексно благоприятно въздействие с умерен размер на ефекта при болни с ОА на колянна и тазобедрена става. Приложението Ѝ следва да се утвърди като неразделна част от ежедневието на болните, което изисква близка колаборация между ревматолози и физиотерапевти и изграждане на система за обучение на пациентите.