Добре дошли в сайта на д-р Севдалина Ламбова, дм, ревматолог

 

 

 

           Ставна болка 

            Ставното ангажиране е основна клинична находка при ревматичните заболявания. Ставната болка при патологичен процес в самата става е налице при движения във всички равнини и има сходна интензивност при активни и пасивни движения. Различават се два основни вида ставна болка – “механична” и “възпалителна”. “Механичната” ставна болка се увеличава след натоварване на ставата, в края на деня и се облекчава при почивка, обичайно липсва нощна болка. “Механичната” ставна болка се придружава от краткотрайна скованост (<10 - 15 минути) – сутрин и през деня след периоди на обездвижване. Характерен клиничен симптом е при дегенеративни ставни заболявания – остеоартроза. Обратно, “възпалителната” ставна болка е най-изразена сутрин и се облекчава през деня при движение на ставите. Характерна особеност при „възпалителната“ ставна болка е наличието на нощна болка и продължителна (>30 минути) сутрешна скованост. “Възпалителната” ставна болка е характерна за възпалителните ставни заболявания.

Типа на ставно ангажиране може да бъде описан според няколко основни признака за улеснение на диференциалната диагноза (дебют, брой ангажирани стави и др.