Добре дошли в сайта на д-р Севдалина Ламбова, дм, ревматолог

 

 

 

         Лечение

            След уточняване на диагнозата и прецизно разясняване на възможните терапевтични подходи се започва съвместно избраната от специалиста-ревматолог и пациента терапия.

              Основни използвани терапии в ревматологията:

              Нестероидни противовъзпалителни средства – изборът на препарат се съобразява с индивидуалните рискове и придружаващи заболявания при всеки пациент. Приложението им стандартно се придружава от гастропротектори за намаляване риска от усложнения от стомашно-чревен тракт.Кортикостероиди – основно средство за лечение в ревматологията. Схемите на лечение, страничните реакции на тази група медикаменти, както и начините за предпазване от тяхното развитие ще Ви бъдат разяснени от нашия екип.

              Вътреставно приложение на кортикостероиди и хиалуронова киселина – в нашия център ще Ви бъдат разяснени показанията и противопоказанията за това лечение. При необходимост манипулациите ще се реализират под ехографски или рентгенов контрол.

              Антиостеопорозни средства – перорални и интравенозни бифосфонати, инхибитори на RANK-лиганда (denosumab), стронциеви соли, алфакалцидол за лечение на остеопорозата и нейните усложнения – прилага се рутинно в нашия център като във всеки конкретен случай ще бъде подбран подходящия терапевтичен режим.

            Болесто-модифициращи медикаменти в ревматологията:

                        Антималарици, салазопирин

                        Цитостатици – метотрексат, циклофосфамид, азатиоприн, микофенолат мофетил (селсепт).

                        Биологични средства – адалимумаб, етанерцепт, голимумаб, цертулизумаб, тоцилизумаб и др.

                        При наличие на индикации за лечение с изброените по-горе болесто-модифициращи средства ще бъдете скринирани с необходимите предварителни изследвания за изключване наличето на противопоказания. Ще бъдете инсруктирани за необходимостта от проследяване и възможните нежелани реакции в хода на лечението.

            Пулсова терапия с кортикостероиди и цитостатици

            При редица ревматични заболявания се налага регулярна (напр. ежемесечна) терапия с високи дози кортикостероиди и цитостатици (пулс-терапия). В тези случаи ще бъдете инструктирани за възможността за предварителна подготовка с необходими изследвания във Вашия конкретен случай с цел скъсяване на болничния престой.