Добре дошли в сайта на д-р Севдалина Ламбова, дм, ревматолог

 

 

 

              Диагностика

             Диагностиката на ревматичните заболявания включва подробна анамнеза, клиничен преглед, както и редица рутинни и специализирани лабораторни, имунологични и инструментални изследвания.

            Анамнезата и клиничният преглед включват всички органи и системи, тъй като редица ревматични заболявания имат многоорганно ангажиране, а сложният придружаващ терен при някои пациенти модифицира клиничната картина и терапевтичното поведение е строго индивидуално при всеки пациент. Поради това при явяване на консултация, моля носете със себе си медицинска документация – консултации от други специалисти, епикризи, резултати от лабораторни и инструментални изследвания (вкл. рентгенови снимки, компютърни томографии и др.), рецептурна книжка.

            Основни използвани диагностични тестове при пациенти с ревматични заболявания:

1.      Кръвни изследвания (периферна кръвна картина, маркери за възпаление), биохимия –чернодробни, бъбречни показатели, оценка на обмяната, костен метаболизъм;

2.      Уринен анализ – белтък, седимент, екскреция на калций, пикочна киселина в 24-часова урина;

3.      Имунологични тестове (общи антинуклеарни антитела, антитела срещу екстрахируеми нуклеарни антигени – анти-dsDNA, Sm, cardiolipin и др., фракции на комплемента);

4.      Микробиологични тестове – уро-, хемокултури, носен, гърлен секрет;

5.      Ставна пункция и анализ на ставен пунктат (цитологичен, микробиологичен, поляризационна микроскопия).  

6.      Капиляроскопия на нокътна гънка

7.      Рентгенографии на стави, бял дроб; компютърна томография на структури на опорно-двигателен апарат и вътрешни органи;

8.      Ехография на стави;

9.      Aбдоминална ехография, при необходимост ехокардиография;

10.  Измерване на костна минерална плътност – златен стандарт понастощем е двойноенергийната рентгенова абсорбциметрия (dual energy xray absorptiometry, DEXA);

11.  При индикации при пациентите с ревматични заболявания се назначава провеждането на високоспециализирани изследвания като функционално изследване на дишането, ангиографии, дясна сърдечна катетаризация.