Добре дошли в сайта на д-р Севдалина Ламбова, дм, ревматолог

 

 

 

Остеопороза

            Остеопорозата е заболяване, при което е налице намалена костна плътност и променена костна структура с повишен риск от развитие на фрактури. Обикновено е без клинични прояви до изявата на счупване. С изключение на някои случаи на вертебрални фрактури, които първоначално може да са безсимптомни, счупванията са драматични клинични събития, като тези с бедрена локализация са асоциирани с висока смъртност. Фрактурите се развиват при минимална травма (травма, която обичайно не води до счупване; падане от собствен ръст), а в някои случаи и спонтанно. Последиците от вертебралните фрактури са намаляване на ръста, хронична болка в гърбам деформация на гръдния кош (кифоза).

 

            Всяка втора жена и всеки пети мъж на възраст след 50 години е с риск от развитие на остеопоротична фрактура. Сигнификантно по-високата честота на остеопорозата и остеопоротичните фрактури при жени са свързани с промените в костния скелет, които настъпват след менопауза.

 

            Костната дензитометрия (DEXA) понастоящем е златен стандарт за измерване на костна минерална плътност. Изчислява се показателя “T-score”, който представлява стандартното отклонение накостната минерална плътност на пациента от тази при млади индивиди от същия пол. Ще получите инструкции относно локализацията на изследването във Вашия случай според индивидуалните особености на костния скелет и възрастта Ви с оглед получаване на най-прецизен резултат. При представяне на външно изследване ще получите интерпретация на резултата и комплексна оценка на състоянието Ви. Част от комплексната оценка на състоянието включва и лабораторен анализ на костната функция. Д-р Севдалина Ламбова е сертифицирана в областта на клиничната дензитометрия от ISCD (International Society for Clinical Densitometry, Международна асоциация по костна дензитометрия).

 

            Диагнозата на остеопорозата се базира на диагностицирането на остеопоротична фрактура при рентгенологично изследване, развила се в контекста на минимална травма или чрез костна дензитометрия при стойности на T-score ≤ -2.5 в зоната на бедрена шийка или лумбални прешлени. При стойности на T-score между -1 и -2.5 състоянието се дефинира като остеопения (намалена костна плътност). При много пациенти дензитометрията показва стойности на T-score в диапазона на остеопенията, но имат придружаваща остеопоротична фрактура. В тези случаи състоянието се дефинира като усложнена остеопороза с патологична фрактура.

 

             Основната цел на лечението на остеопорозата е да се редуцира риска от фрактури. При диагностициране на остеопороза ще получите точна оценка на фрактурния риск във Вашия конкретен случай, както и скриниране за вторични причини за остеопороза (в контекста на ендокринно, бъбречно хематологично или друго заболяване).

 

            Ще получите инструкции относно подходящия хигиенно диетичен режим (хранене, двигателен режим).

 

            Финалното решение с какъв медикамент и за какъв период от време ще се проведе лечението се взема съвместно с пациента в зависимост на базата на резултатите от изследванията, както и индивидуалните обстоятелства при съответния случай.

 

            Основните медикаменти за лечение на остеопорозата са бифосфонати (приложени през устата и венозно), денозумаб, стронциум ренелат, алфакалцидиол и други. След избор на медикамент и терапевтична схема във Вашия конкретен случай ще получите инструкции за необходимостта от проследяване на състоянието Ви и ефекта от лечението, възможни странични реакции на провежданото лечение, интервала на мониториране и преценка за продължаване на лечението.

                       

                                                                       Д-р Севдалина Ламбова, дм