Добре дошли в сайта на д-р Севдалина Ламбова, дм, ревматолог

 

 

 

Публикации

 

КАПИЛЯРОСКОПИЯ В РЕВМАТОЛОГИЯТА

 

<<  Феномен на Рейно и капиляроскопия в ревматологията

 

<<  Роля на капиляроскопията за диференциране на първичен от вторичен феномен на Рейно при ревматични заболявания

 

<<  Роля на капиляроскопията в ревматологията

 

<<  Капиляроскопски проучвания при ревматични заболявания

 

<<  Капиляроскопска картина на стъпалата при прогресивна системна склероза

 

<<  Асоциация на капиляроскопската картина при прогресивна системна склероза с давността на заболяването и наличието на дигитални улцерации

 

<<  Капиляроскопска картина при прогресивна системна склероза - асоциация с процесите на ангио- и васкулогенеза

 

<<  Капиляроскопска картина при паранеопластичен феномен на Рейно

 

<<  Капиляроскопска картина при възпалителни ставни заболявания

 

<< Капиляроскопска картина при системен лупус еритематозус и недиференцирани заболявания на съединителната тъкан

 

<<  Специфичност на капиляроскопската картина при системни автоимунни заболявания - сравнение с микроваскуларните промени при социално значимите заболявания - артериална хипертония и захарен диабет

 

<<  Kaчествен и количествен анализ на капиляроскопската картина при ревматични заболявания

 

<<  Роля на капиляроскопията на нокътна гънка в диагнозата и диференциалната диагноза на микроваскуларните промени при прогресивна системна склероза

 

 

 

ПРОГРЕСИВНА СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА

 

<<  Лечение на дигиталните улцерации при прогресивна системна склероза с bosentan (eндотелин рецепторен блокер)

 

<<  Пулмонална артериална хипертония при прогресивна системна склерозa

 

<< Дигитални улцерации при ПСС

 

<<  Лечение на дигиталните улцерации при прогресивна системна склероза (2013)

 

 

 

 

ФЕНОМЕН НА РЕЙНО

<<  Нови насоки в лечението на феномена на Рейно (2009)

 

 

 

ОСТЕОАРТРОЗА

 

<<  Вътреставно приложение на хиалуронова киселина в колянна става.

 

<<  Съвременни възгледи за мястото на вискосуплементацията в терапевтичните схеми на остеоартроза с различна локализация

 

 

 

МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА ЕХОГРАФИЯ

 

<<  Възможности на ставната ехография в диференциалната диагноза на патологията на тазобедрена става

 

<<  Роля на ставната ехография в диференциалната диагноза на патология в областта на глезенната става