Добре дошли в сайта на д-р Севдалина Ламбова, дм, ревматолог

 

 

 

Представяне

Д-р Севдалина Ламбова, дм

 

Д-р Севдалина Ламбова e специалист по вътрешни болести и ревматология. Има защитена докторска дисертация по ревматология. Завършва медицина през 2003г. в Тракийски университет, Медицински факултет – гр. Стара Загора. От 2004г. започва работа като докторант по ревматология в Катедрата по пропедевтика на Вътрешните болести при Медицински университет - Пловдив, от 2007г. до момента е асистент към катедрата. През 2009г. д-р С. Ламбова работи по научен проект в Университета “Юстус Лийбих” Гийсен, Катедра по Вътрешни болести и Ревматология, Бад Наухайм, Германия, където през декември 2011г. защитава докторска дисертация на тема „Роля на капиляроскопията в ревматологията“ под ръководството на ръководителя на Катедрата - проф. д-р Улф Мюлер-Ладнер. 

 

През 2014г. завършва магистратура по здравен мениджмънт. Научните Ѝ интереси и публикационната Ѝ активност са в областта на роля на капиляроскопията в ревматологията, микроциркулаторни промени при ревматични заболявания, патогенеза и лечение на феномен на Рейно, прогресивна системна склероза, новости в диагностиката и лечението на възпалителни ставни болести, системни заболявания на съединителната тъкан, остеоартроза. Д-р Севдалина Ламбова е автор и съавтор на научни трудове у нас и в чужбина, рецензент в международни ревматологични издания по темите на научните Ѝ интереси. Владее английски и немски език.

Д-р Ламбова е началник на отделението по Ревматология в МБАЛ "Свети Мина" Пловдив. Консултира пациенти и в ДКЦ 6 - вкл. по договор с НЗОК. 

 

Курсове и сертификати:

05 -16 декември 2005г. - Курс по капиляроскопия в Клиниката по Дерматология, Медицински университет – Пловдив;

15-17 септември 2008г. Курс по капиляроскопия, организиран от EULAR (European League Against Rheumatism, Европейската лига за борба с ревматизма - Eвропейското ревматологично дружество) в Генуа, Италия;

30 януари – 10 февруари Курс по Абдоминална ехография, Катедра по Рентгенология, Лъчелечение и нуклеарна медицина, Медицински университет – Пловдив;

27септември – 1 окомври 2010г. – Курс на EULAR – Следдипломно обучение по Ревматология, Торе Дел Греко, Италия;

22-30 Януари 2011г. – Курс на EULAR/EUSTAR – Склеродермия, Белград, Сърбия;

22 – 24 май 2011г. – Курс по мускулно-скелетна сонография, I – во ниво. Лийдс, Великобритания;

14 - 16.06.2012г. - Международен  курс по мускулно-скелетна  сонография, II-ро ниво, организиран от Българското научно дружество по ревматология и EULAR, кк Ривиера , гр. Варна;

13. 10. 2011г. – Курс по клинична остеодензитометрия, организиран от Международното дружество по клинична остеодензитометрия (Сертификат № 13095).

 

Членство в съсловни и научни организации:

Български лекарски съюз;

Българско научно дружество по ревматология;

Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза;

Европейско дружество за изучаване на склеродермията (EUSTAR, EULAR Scleroderma Trial and Research).